Breiclub2014

Formeel heeft het niets met De Stoep te maken, maar:

Sinds 2006 is er een ‘brei-club’ actief onder de naam “1 recht en 1 averecht”. Met meestal gekregen wol* worden kindertruien e.d. gemaakt arme mensen in oost Europa. Uw restjes wol zijn dus welkom!

Er worden door meer mensen in de regio truien en dekens gebreid voor arme mensen in Moldavië, Roemenië en Oekraïne. Eerst werden de breisels altijd naar mevrouw Leeuwestein in Haarlem gebracht, maar sinds medio 2016 komen de breidames uit Haarlem en Hillegom het breiwerk bij ons in de Stoep brengen, omdat mevrouw Leeuwestein naar Urk is verhuisd. De spullen worden dan meteen weggebracht naar de 'OostEuropa Zending' in Krimpen aan de Lek, daar is een depot. Als er dan weer een vrachtwagen geladen kan worden met allerlei spullen, zoals bedden, kleding, breiwerk etc., dan gaat het mee naar bovengenoemde landen.

Foto's staan op de foto-website vanDe Stoep.

Meer informatie over de Hulptransporten met kleding: www.oosteuropazending.com

Kijk daar onder ‘Media’ en dan ’Nieuwsbladen PDF’ en dan ’Nieuws Hulptransporten’.

 

* als u wol over heeft: GRAAG. U kunt dit afgeven in De Stoep of bij Ria Buijs 023 - 534 0655.

breiclub2007