WPVanbaarhuistotdorpshuisDeStoep


FEEST !

Op 30 januari 2018 was het precies 20 jaar geleden dat De Stoep officieel geopend werd. De slingers werden opgehangen en een journalist kwam langs.

Op de ochtend van 11 februari 2018 was er in de versierde Stoep voor de koffiedrinkende kerkgangers iets lekkers bij de koffie.

’s middags was er in de Zoete Inval een druk bezochte feestelijke bijeenkomst voor alle vaste bezoekers van De Stoep met hun partner. Er waren ook enkele genodigden.

Door de sprekers werd teruggeblikt op het ontstaan van De stoep en Elly van Schie werd in het zonnentje gezet vanwege haar 19 jaren van inzet voor De Stoep, van 1998 tot 2017.

Daarna gezellig samenzijn met een glaasje en een hapje en heel veel praten.

Bijgaande knipsels komen respectievelijk uit:
- De Westerpost
- HC-Nieuws
- InfoMeer
- gemeentelijke website

Foto's van het feest kunt u vinden op onze foto-website.

*

WPVanbaarhuistotdorpshuisDeStoep
HCNJubileumDeStoepHCNDorpshuisDeStoepisjarig
GemeenteVanbaarhuistotdorpshuis