jaarvergadering

"De Stoep" is in begin 1998 mede op initiatief van de Dorpsvereniging, met medewerking van Kerkbestuur en met subsidie van de gemeente door dorpsbewoners verbouwd en ingericht als huiskamer van onze dorpsgemeenschap.
De naam 'De Stoep' verwijst naar een boek van de voormalige pastor Henk Laan.
Meer over het ontstaan van De Stoep vind u op een aparte pagina.

In 2011 zijn er twee Jeu-de-Boules banen aangelegd.

In 2018 werd De Stoep verrijkt met een MiniBieb.

De Stoep organiseert diverse activiteiten, zoals klaverjassen, jeu-de boule, jongeren avonden, spelletjes middagen, koffie ochtenden, e.d.
Er is ook een breiclub aan De Stoep verbonden.
De Stoep is ook te reserveren voor uw eigen feestje of vergadering voor maximaal 36 personen.
De Stoep functioneert bij verkiezingen als stembureau van het dorp.

De Stoep werkt sinds de ingebruikname zonder subsidie.
Voor koffie en andere consumpties wordt een kleine onkostenvergoeding gevraagd.
Er zijn geen beroepskrachten, alles wordt door vrijwilligers gedaan!

De dagelijkse leiding is in handen van een Beheerder. Zie 'contact'.

Het beleid van De Stoep wordt bepaald door een Beheerscommissie, waarin naast vrijwilligers van De Stoep ook vertegenwoordigers van de Dorpsvereniging en het Kerkbestuur zitting hebben.

In 2007 won De Stoep de gemeentelijke vrijwilligersprijs.
Begin 2008 vierde De Stoep haar 10-jarig jubileum. Zie het kranten artikel en de foto reportage.
Het 3e lustrum werd in 2013 bescheiden gevierd, met een grote taart voor de vrijwilligers.
Inmiddels bestond De Stoep in 2018 al weer 20 jaar. Dat hebben we in februari 2018 groots gevierd in de Zoete Inval met alle vaste bezoekers. Ook de pers bestede er aandacht aan, zie het korte verslag.
Ook het 25-jarig bestaan werd in 2023 gevierd. Dit keer in De Stoep. Zie de foto website.

*

De Stoep organisatie kent drie 'Ere leden'

Henk van Loenen (1921-2017), initiatiefnemer, mede oprichter en vrijwilliger van De Stoep.

Elly van Schie (1944-2023), beheerder en inspirator van De Stoep, vanaf de oprichting in 1989 tot haar afscheid in 2017. Zie ook het nieuwsbericht.

Ria Buijs, vanaf het begin in 1998 hielp zij achter de bar bij de activiteiten. Toen dat lichamelijk moeilijk werd beheerde ze tot begin 2023 de afspraken agenda en begeleide nieuwe gebruikers.

.

Jaarvergadering van de vrijwilligers,
onder voorzitterschap van Elly van Schie (2014)

taart15jaar

Jubileum taart 2013

Home